duminică, 27 iulie 2008

Poze Sibiu


Poze cu orasul vechi
Sibiu - Hermannstadt

Contact Universitatea Alma Mater Sibiu


Rectorat Alma Mater
Sibiu, Str. Someşului nr. 57
Tel: 0269/25.00.08, 0728/13.76.50
Fax: 0269/25.00.08
E-mail rectorat: rector@uamsibiu.ro
E-mail secretariat: irina.petrica@uamsibiu.ro

Compartiment administrativ al Universitati Alma Mater
Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii, nr. 28-32
Tel: 0740/07.98.38, 0788/62.27.55
Fax: 0369/81.45.30
E-mail: talmacean@uamsibiu.ro

Decanat Facultatea de Ştiinţe Economice, Sociale şi Politice Alma Mater
Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii, nr. 28-32
Tel: 0269/24.42.98
Fax: 0369/81.50.19
E-mail decan: iagaru@uamsibiu.ro
E-mail secretariat: liana.cupsa@uamsibiu.ro

Decanat Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Alma Mater
Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii, nr. 28-32
Tel: 0269/24.44.28
E-mail decan: eugen.popescu@uamsibiu.ro
E-mail secretariat: doina.beu@uamsibiu.ro

sâmbătă, 19 iulie 2008

Examene Alma Mater SibiuExamenele restante 2008 se vor da in perioada 1 septembrie 2008 - 15 septembrie 2008

Pentru inscrierea la examenele de toamna, trebuie sa va prezentati cu C.I. la sediul facultatii din Sibiu

adresa: SIBIU, Str. Someşului nr.57
tel.: 0269/250008, 0728/137650, 0740/079838 - Secretar comisie admitere.
email: admitere2008@uamsibiu.ro
program de înscrieri: Luni - Sâmbătă 900- 1900

Link-uri orasul Sibiu


SIBIU LINK'S

www.sibiu.ro - Site-ul oficial al Sibiului, pagina de turism, afaceri Sibiu, primaria din Sibiu

www.sibiul.ro - Portal de informare Sibiu, viata de sibian, forum de discutii

www.uamsibiu.ro - Site-ul oficial al Universitatii Alma Mater Sibiu

www.ulbsibiu.ro - Universitatea Lucian Blaga Sibiu

www.tursib.ro - Transport in comun Sibiu

Facilitati studenti

Facilitati de student la Universitatea Alma Mater Sibiu

- nu se percepe taxă de înmatriculare, ca student al universităţii; - scutire de taxă de studiu în funcţie de media de admitere şi în limita numărului de locuri disponibile;
- taxe de şcolarizare, printre cele mai mici practicate în România;
- plata taxei de şcolarizare se face în 12 rate lunare; -vei beneficia de toate drepturile legale ale formei de învăţământ la zi;
- scutire parţială de frecvenţă la cursuri pentru studenţii încadraţi în muncă;
- Universitatea “Alma Mater” din Sibiu facilitează prin diferite metode încadrarea în producţie a studenţilor încă de pe băncile şcolii pentru a îmbina teoria cu practica, a se pregăti profesional în deplină concordanţă cu cerinţele specifice locului de muncă şi pentru a se obişnui cu atmosfera socială din producţie. Actualii studenţi ai Universităţii “Alma Mater” din Sibiu sunt angajaţi în producţie aproximativ 70 %;
- cursuri şi examene în sistem modular, după model european (adică, timp de 4-5 săptămâni, vei parcurge 2-3 discipline, după care vei susţine examenele aferente ş.a.m.d.);
- sunt oferite cursuri pe suport de hârtie şi CD;
- vei avea acces la universitatea virtuală unde vei găsi de asemenea cursurile universitare, pe lângă celelalte informaţii administrativ-organizatorice de care ai nevoie;
- acces nelimitat la internet, bibliografie recomandată, cotidiene şi reviste de specialitate în sala de lectură;
- examenul şi prima restanţă (dacă este cazul) la fiecare disciplină sunt incluse în taxa anuală de studii;
- recapitulări finale ale cursurilor, pentru pregătire înaintea susţinerii examenelor;
- schimburi de experienţă cu studenţii din alte universităţii din Uniunea Europeană cu care Universitatea “Alma Mater” din Sibiu are colaborări;
- pregătirea profesională va fi realizată de către cadre didactice universitare de elită;
- studenţii care provin din aceeaşi familie beneficiază de reducerea taxei de studiu cu 25 % fiecare (fac excepţie studenţii înscrişi la programe de studiu cu taxă de şcolarizare promoţională);
- candidaţii studenţi sau absolvenţi ai altor instituţii de învăţământ superior sunt admişi în cadrul numărului de locuri preconizate la fiecare program de studii;
- candidaţii premiaţi la olimpiade naţionale şi/sau internaţionale în ultimii 3 ani, la discipline specifice sau apropiate programelor de studiu solicitate pentru înscriere, sunt admişi pe locuri fără taxă;
- cazare la cămine studenţeşti în limita locurilor disponibile.

Admitere 2008 Alma Mater Sibiu

Admitere prin concurs de dosare
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, SOCIALE ŞI POLITICE

PROGRAMUL DE STUDII
(specializarea)
Număr locuri Durata
studiilor
Taxa anualã de studii (lei)
pentru anul I - 2008/2009
Total
FÃRÃ TAXÃ
Afaceri internaţionale 170 50 3 ani 1690
Management 170 50 3 ani 1790
Marketing 170 50 3 ani 1790
Finanţe şi Bănci 200 60 3 ani 1790
Informatică Economică 135 40 3 ani PROMOŢIONAL
1590
Economie Agroalimentară şi a Mediului 130 40 3 ani 1690
Economia Comerţului, Turismului,
Serviciilor şi Managementul Calităţii
200 60 3 ani 1790
Asistenţă Socială 100 30 3 ani PROMOŢIONAL
1590
Psihologie 130 40 3 ani PROMOŢIONAL
1690
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 100 30 3 ani PROMOŢIONAL
1690


FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

PROGRAMUL DE STUDII
(specializarea)
Număr locuri Durata
studiilor
Taxa anualã de studii (lei)
pentru anul I - 2008/2009
Total
FÃRÃ TAXÃ
Drept 300 90 4 ani PROMOŢIONAL
1790
Administraţie publică 350 70 3 ani PROMOŢIONAL
1790


PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ A UNIVERSITĂŢII

Specializări în curs de autorizare pentru anul universitar 2008/2009
PROGRAMUL DE STUDII
(specializarea)
Număr locuri Durata
studiilor
Taxa anualã de studii (lei)
pentru anul I - 2008/2009
Total
FÃRÃ TAXÃ
Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism 100 30 4 ani PROMOŢIONAL
1790
Controlul şi Expertiza produselor alimentare 100 30 4 ani PROMOŢIONAL
1790
Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii 100 30 4 ani PROMOŢIONAL
1790
Contabilitate şi Informatică de Gestiune 350 120 3 ani PROMOŢIONAL
1790

LOCURILE "FĂRĂ TAXĂ" CONSTITUIE "BURSE DE STUDII" OFERITE DE CĂTRE UNIVERSITATEA "ALMA MATER" DIN SIBIU

Universitatea Alma Mater Sibiu


Universitate PARTICULARA

Universitatea „Alma Mater” din Sibiu este o instituţie de învăţământ superior particular, ce lărgeşte paleta specializărilor de învăţământ superior din Sibiu.
A fost autorizată să funcţioneze prin Hotărârea de Guvern 916 din 11 august 2005.
În prezent, în cadrul Facultăţilor de Ştiinţe Economice, Sociale şi Politice, respectiv a Facultaţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative ale Universităţii „Alma Mater” din Sibiu funcţionează specializările: Marketing, Afaceri Internaţionale, Management, Economie Agroalimentară şi a Mediului, Finanţe şi Bănci, Economia Comerţului, Turismului Serviciilor şi Managementul Calităţii, Informatică Economică, Administraţie publică şi Drept.
Începând cu anul universitar 2006/2007, activitatea universitară s-a extins cu încă o facultate, autorizată să funcţioneze în municipiul Bacău cu specializările Marketing şi Afaceri Internaţionale.
Forma de Învăţământ este de zi, iar durata studiilor este de 3 respectiv 4 ani. Desfăşurarea procesului de învăţământ se face modular.
Orientarea procesului de învăţământ este în concordanţă cu standarde şi proceduri europene de învăţământ superior, viitorii specialişti, ca produs finit al muncii noastre, lucrând oriunde în Europa, vor trebui să fie capabili de performanţe superioare şi pregătiţi să răspundă exigenţelor crescute impuse de lumea occidentală într-un cadru multinaţional.
- Realizarea unei echipe de cadre didactice flexibile privind coordonarea procesului de învăţământ şi capabile să promoveze o viziune modernă, pentru a pune în practică cunoştinţele teoretice cu discernământ şi consecvenţă.
- Extinderea procesului de învăţământ cu specializări noi: Psihologie, Asistenţă Socială, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Contabilitate şi Informatică de gestiune, Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism, Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, Electronică Aplicată, Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, Etnologie, iar specializările: Marketing, Afaceri Internaţionale cu predare în limba engleză începând cu anul universitar 2008 - 2009.
- Înfiinţarea de noi filiale teritoriale ale universităţii în municipiile Mediaş şi Hunedoara pentru care s-au depus documentaţii de autorizare provizorie.
- Extinderea bazei materiale prin inaugurarea, odată cu deschiderea anului universitar 2007-2008 a unei noi clădiri - Corpul B al Universităţii Alma Mater din Sibiu - clădire cu trei etaje ce găzduieşte 8 amfiteatre şi 20 săli de seminar dotate conform standardelor asigurării calităţii în învăţământul superior.
- Dezvoltarea bazei materiale prin demararea unor proiecte de dezvoltare ce vizează închirierea / achiziţionarea şi modernizarea unor noi locaţii în vederea unei bune desfăşurări a procesului de formare profesională.
- Colaborare interdisciplinară însoţită de o acţiune sinergică în actul decizional şi de evaluare profesională drept condiţie sine-qua-non a materializării perspectivelor de viitor.
În cadrul universităţii a fost organizat departamentul de cercetare dezvoltare al cărui obiectiv principal de activitate îl constituie promovarea realizărilor ştiinţifice şi totodată integrarea universităţii în spaţiul universitar
În acest sens este demn de menţionat că Universitatea "Alma Mater" Sibiu este membră a Uniunii Universităţilor Particulare din România, membră European Distance & e-learning Network, membră U.N.E.S.C.O. pe probleme de Managementul Calităţii Învăţământului Superior Ingineresc, rectorul fiind vicepreşedinte pentru zona Balcanică.
În cadrul Universităţii „Alma Mater” din Sibiu îşi desfăşoară activitatea un colectiv didactic format din peste 102 membri, dintre care: 25 profesori universitari, 20 conferenţiari, 25 lectori, 17 asistenţi, 5 preparatori şi 10 cadre didactice auxiliare.
Studenţii înmatriculaţi la Universitatea „Alma Mater” din Sibiu au la dispoziţie: o aulă (150 locuri), 8 amfiteatre (4 cu 220 de locuri şi 4 cu 160 de locuri fiecare), 8 săli de curs (80-100 de locuri fiecare), 4 laboratoare de informatică cu 80 calculatoare conectate la internet, 17 săli de seminarii (30-40 locuri fiecare), o bază sportivă modernă cu 2 terenuri de tenis în nocturnă, bibliotecă, săli de lectură, tipografie, editură şi o staţiune didactică experimentală.